Về Cửa Lò đi xem lễ hội sông nước

Nguyên trước đây cửa Lò là một làng chài nhỏ sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản cuộc sống trôi nổi trên biển khơi, gặp nhiều gian nan, nguy hiểm luôn phải đối mặt với phong ba, bão tố, sóng dữ. Chính vì vậy, mỗi khi ra khơi vào lộng ngư dân tin rằng có vị thần biển luôn […]