Tuổi trẻ Cửa Lò với phong trào gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp

Xác định rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, trong những năm qua lực lượng đoàn viên thanh niên Thị xã Cửa Lò đã rất tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào để bảo vệ môi trường. Chính điều này đã góp phần giữ cho môi trường đô thị du lịch biển […]